AWARD WINNING INTERNATIONAL ACCOMPLISHMENT

EVENT PARTICIPATIONS

2016

May, 2016

MAVE X ASIA

Stadium Negara, Kuala Lumpur

May, 2016

July, 2016

VAPE EXPO BEIJING, CHINA

Beijing, China

July, 2016

August, 2016

VAPESHOW CZECH

Prague, Czech Repulic

August, 2016

September, 2016

VAPE EXPO PARIS

Paris, France

September, 2016

September, 2016

VAPE EXPO POLAND

Warsaw, Poland

September, 2016

October, 2016

VAPOR EXPO UNITED KINGDOM

Birmingham, UK

October, 2016

October, 2016

REED HUABO 4TH VAPE EXPO

Shenzhen, China

October, 2016

November, 2016

JVS VAPE FAIR INDONESIA

Jakarta, Indonesia

November, 2016

December, 2016

VAPEXPO MOSCOW, RUSSIA

Moscow, Russia

December, 2016

2017

February, 2017

INVEX INTERNATIONAL INDONESIA

Yogyakarta, Indonesia

February, 2017

March, 2017

INDOVAPE CARNIVAL INDONESIA

Bandung, Indonesia

March, 2017

April, 2017

VAPECONKL2, MALAYSIA

Kuala Lumpur, Malaysia

April, 2017

April, 2017

VAPE SHENZHEN ECIG EXPO CHINA

Shenzhen, China

April, 2017

May, 2017

VAPE EXPO UNITED KINGDOM

Birmingham, UK

May, 2017

September, 2017

VAPE EXPO PARIS

Paris, France

September, 2017

October, 2017

VAPE EXPO UNITED KINGDOM

Birmingham, UK

October, 2017

October, 2017

VAPEEXPO BARCELONA, SPAIN

Barcelona, Spain

October, 2017

December, 2017

MYVAPEFAIR MALAYSIA

Kuala Lumpur, Malaysia

December, 2017

2018

May, 2018

VAPER EXPO UNITED KINGDOM

Birmingham, UK

May, 2018

September, 2018

MIVAS PWTC, MALAYSIA

Kuala Lumpur, Malaysia

September, 2018

October, 2018

VAPORFAIR GERMANY

Berlin, Germany

October, 2018

November, 2018

INTERVAPE EXPO GERMANY

Dordmund, Germany

November, 2018

November, 2018

VAPITALY 2018, ITALY

Rome, Italy

November, 2018
0
Your Cart

Fizzy Juice Freebase

Jumlah

RM 31

Pilihan Pertama

Jenis Kekuatan

Pilihan Kedua

Jenis Kekuatan